รอบรู้ทั่วไป

ปลวก

ปลวก (TERMITE) เป็นแมลงร้ายที่มีการจัดระบบงานเป็นอย่างดี รังปลวกที่สร้างขึ้นนั้นจะอยู่อย่างมิดชิด ยากแก่การค้นหาในบางครั้ง ท่านจะเห็นปลวกบิน (แมลงเม่า) ปลวกเหล่านี้เป็นปลวกสืบพันธุ์ที่บินออกจากรังเก่าเพื่อสร้างอาณาจักรใหม่ของมัน ปลวกไม่กินแต่ไม้เท่านั้น แต่ยังกินหนังสือ เสื้อผ้า และวัสดุอื่นที่ประกอบด้วยเซลลูโลส (CELLULOSE)

วิธีที่ปลวกจะเข้าไปในบ้านของท่าน ปลวกจะเข้าไปในบ้านของท่านได้อย่างไร?
เพราะปลวกชอบอาศัยอยู่ในที่มีความชื้น มีความอดทนต่ออากาศที่มีความกดดันต่ำ มันจึงต้องอาศัยอยู่ใต้พื้นดินที่มีความชื้นของบ้าน แล้วมันจะเข้าไปตามพื้นช่วงล่างของอาคารบ้านโดยสร้างทางเดินไต่เข้าไปตามรอยแตกร้าวของอาคาร อาคารหรือบ้านที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตป้องกันปลวกได้ไหม? ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบ้านกล่าวว่า ไม่มีอาคารชนิดใดๆ ไม่ว่าจะปลูกใหม่หรือเก่าที่จะปลอดภัยจากปลวก ปลวกมันสามารถสร้างทางเดินด้วยดินเหนียวหุ้มเป็นโพรงไต่เข้าไปตามผนังหรือรอยแตกของคอนกรีต รอยต่อของอิฐและท่อน้ำทิ้งของพื้นช่วงล่างของอาคารได้เสมอ
ถ้าไม่เห็นตัวปลวกหรือร่องรอยความเสียหายที่ปลวกเข้าไปทำลายแล้วคงปล่อยให้มันทำลายไปเรื่อยๆ ใช่ไหม?
เมื่อเห็นปลวกที่มีปีก หรือแมลงเม่าบินออกจากรูไปอย่างรวดเร็ว นั่นแสดงถึงลางร้าย พวกปลวกเหล่านี้จะบินไปซ่อนตัวตามอาคารแล้วจะไชเข้าไปกินเนื้อไม้หรือทรัพย์สินของท่าน การกำจัดปลวกจึงต้องอาศัยผู้ที่มีอาชีพกำจัดปลวก
เมื่อใดจะเรียกใช้ผู้มีอาชีพกำจัดปลวก?
ควรเรียกใช้บริการกำจัดปลวก เพราะเสียค่าใช้จ่ายคงที่ และจำนวนเล็กน้อย แต่ถ้าละเลยปล่อยให้ปลวกเข้าไปทำลายจนเกิดความเสียหายไปเรื่อยๆ แล้วย่อมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมากกว่าการใช้บริการป้องกันและกำจัดปลวก ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าควรป้องกันกำจัดปลวกในอาคารบ้านของท่านเสียก่อน ดีกว่าปล่อยให้ปลวกเข้าไปทำความเสียหายให้กับท่านโดยไม่รู้ตัว
การป้องกันปลวกที่ได้ผล
บ้านทุกหลังมีโอกาสถูกปลวกทำลายได้ ฉะนั้นควรหามาตรการป้องกันโดยให้ผู้ชำนาญการกำจัดแมลง เป็นผู้สร้างมาตรการป้องกันบ้านที่ปลูกสร้างใหม่ ตามหลักวิชาการที่ได้ผลแน่นอนเป็นระยะเวลานานหลายปี ซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอีกด้วย ด้วยความชำนาญของเจ้าหน้าที่และตัวยาเคมีที่มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยินดีให้การรับประกันผลงานในการป้องกันขั้นพื้นฐานเป็นเวลานานหลายปี ท่านควรเลือกใช้บริษัทที่เชื่อถือได้
มดต่างๆ
มด (ANT) เป็นแมลงที่มีอยู่มาก สามารถพบในอาคารบ้านเรือนได้ทั่วไป ก่อความรำคาญให้แก่คนมาก บางครั้งกัดจนทำให้เกิดผื่นคัน บางชนิดที่มีพิษก่อให้เกิดอาการบวมและเจ็บปวด เชื้อโรคบางชนิดที่ติดมากับมด ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว
แมลงสาบ
แมลงสาบ (COCKROACH) เป็นแมลงที่สกปรก ทำความรำคาญแก่คนและทรัพย์สินอย่างมาก ปัญหาที่สำคัญคือ แมลงสาบเป็นพาหะนำโรคที่ร้ายแรงมาสู่คน เชื้อโรคต่างๆ จะติดตามหนวด ขา และลำตัวของมัน แล้วไปสัมผัสกับภาชนะเครื่องใช้และอาหาร ทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค กาฬโรค โรคบิด และพยาธิ
การกำจัดและป้องกันปลวกสำหรับอาคารพักอาศัยแบบพื้น คสล. ติดดิน การเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายใต้อาคาร
วาง ตำแหน่งการเจาะรู เพื่ออัดน้ำยาลงตามแนวคาน ทั้งหมดแนวเจาะห่างจากกำแพงประมาณ 50 ซม. ตำแหน่งแต่ละจุดห่างกันประมาณ 100 ซม. ใช้สว่านเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ตามตำแหน่งที่วางไว้ให้ทะลุพื้นจนถึงชั้นดินทรายข้างล่าง ใช้หัวอัดพิเศษอัดน้ำยาลงใต้ดิน คสล. ตามรูที่เจาะไว้ ให้เคมีกระจายคอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในปริมาณ 5 ลิตร ต่อ ตรม. ใช้วัสดุทำการอุดซ่อมแซมและตกแต่งรูอัดน้ำยาทั้งหมดให้สวยงาม แข็งแรง และใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด
บริเวณพื้น คสล. หินอ่อน หินขัด หรือ กระเบื้อง
ใช้กรรมวิธีการเจาะอัดเคลือบน้ำยาและการตกแต่งเช่นเดียวกับการเจาะอัดเคลือบน้ำยาภายใต้ตัวอาคาร
บริเวณที่เป็นดิน ทราย กรวด หรือ สนาม
ใช้หัวอัดน้ำยา อัดฉีดน้ำยาในระดับชั้นใต้ดิน ห่างจากคานด้านนอก 50 ซม. โดยทิ้งระยะห่าง 100 ซม. ต่อจุดตลอดแนวด้านนอกโดยรอบ
การฉีดเคลือบพื้นที่รอบนอกตัวอาคาร
ใช้หัวฉีดน้ำยา ฉีดเคลือบผิวดินซ้ำแบบปูพรมทุกตารางนิ้วตลอดแนวขอบ 1 เมตร โดยรอบตัวอาคาร
การใช้หัวอัดน้ำยาเข้าในโพรง
อัดน้ำยาเคลือบตามช่องว่างระหว่าง กำแพง วงกบ ขอบบัว และหลังตู้เฟอร์นิเจอร์
หมายเหตุ การเลือกใช้สารเคมีชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น จะเลือกตามความเหมาะสมกับแมลงที่จะพบ และอาจสลับเปลี่ยนชนิดเคมี เพื่อป้องกันการสร้างความต้านทานเคมีจากแมลงที่พบ
ระบบการวางท่อป้องกันปลวก ที่สมบูรณ์แบบระหว่างก่อสร้าง (PIPE TREATMENT SYSTEM)
ระบบ PIPE TREATMENT SYSTEM คือการวางท่อ (Chemical Pipe) ใต้อาคารและอัดน้ำยาผ่านท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง อัดและฉีดน้ำยาเคลือบผิวดินใต้อาคาร เพื่อทำให้ผิวดินส่วนนั้นเป็นพิษเกินกว่าปลวกจะอาศัยอยู่ หรือแทรกตัวผ่านขึ้นมาทำลายตัวอาคารได้ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากในอนาคต

การติดตั้งท่ออัดน้ำยาเคมีป้องกันปลวก ใต้พื้นระหว่างก่อสร้าง
การติดตั้งท่ออัดน้ำยาเคมี จะเริ่มดำเนินงานหลังจากที่ทางฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยช่างเทคนิคจะทำการางระบบท่อ (Chemical Pipe) ซึ่งสามารถทนแรงอัดได้สูง ใช้วัสดุท่อพีอี ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมรับรอง โดยวางท่อขนานติดกับแนวคานด้านในรอบตัวอาคารซึ่งท่อเคมี (Chemical Pipe) สามารถป้องกันการทำลายจากน้ำยาเคมีไม่เกิดการอุดตันและการเกิดสนิมในระยะยาว โดยจะติดตั้งทิ้งระยะของรูฉีดน้ำยาเคมีห่างกันทุก 50 – 100 ซม. และมีวาล์วหัวอัดน้ำยาเคมีไว้ตามจุดนอกอาคารเป็นช่วงๆ สำหรับอัดน้ำยาเคมีเข้าไปใต้พื้นอาคารได้ตามต้องการนานกว่าสิบปี

เคมีที่ใช้ในการป้องกันปลวก
เลือกใช้เคมีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข