บริการ

บริการป้องกันกำจัดปลวก

 • บริการกำจัดปลวกระบบวางท่อ พร้อมอัดน้ำยาเคมีเข้าท่อ รับประกัน 1-3 ปี (บ้านสร้างใหม่ก่อนเทพื้น)
 • บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ฯลฯ
 • รับอัดเติมน้ำยาเคมีป้องกันปลวกเข้าท่อ รับประกัน 1-3 ปี
 • บริการรมยาสินค้า

 • บริการรมยาสินค้าส่งออก สินค้าเกษตร สินค้าเก็บสต๊อค ตู้คอนเทนเนอร์
 • บริการรมยาสินค้าส่งออกตามมาตรฐานประเทศออสเตรเลีย
 • บริการรับเหมาทำความสะอาด

 • เช็ดกระจก
 • อาคาร บ้านเรือน
 • Office สำนักงาน
 • ล้างพื้น ล้างห้องน้ำ
 • ทำความสะอาดทั่วไป
 • ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์